Yasal bilgiler

1. Site sunumu

Dijital ekonomide güvene ilişkin 21 Haziran 2004 tarihli ve 2004-575 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca, SABAK'ın web sitesinin kullanıcıları, web sitesinin oluşturulması ve izlenmesinde yer alan çeşitli tarafların kimliği hakkında bilgilendirilir:

 • Site sahibi : SABAK'S - Société A Responsabilité Limitée (SARL)
 • Kayıtlı ofis: 5 CHEMIN VERT 95340 PERSAN
 • SIRET numarası: 75123666200035
 • RCS kayıt numarası: Pontoise B 751 236 662
 • KDV kimlik numarası: FR67751236662
 • Yayın yöneticisi: SABAK'S contact@sabaks.com
 • Site yaratıcısı: Abyssal Design https://abyssal-design.fr
 • Ev sahibi: Ionos (7 Place de la Gare, 57200 Sarreguemines)

2. Sitenin ve sunulan hizmetlerin genel kullanım şartları ve koşulları

SABAK'S web sitesinin kullanımı, aşağıda açıklanan genel kullanım koşullarının tamamen kabul edildiği anlamına gelir. Bu kullanım koşulları herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya eklenebilir ve bu nedenle SABAK'S web sitesi kullanıcılarının düzenli olarak bunlara başvurmaları tavsiye edilir.

Bu site normalde kullanıcılar tarafından her zaman erişilebilir durumdadır. Bununla birlikte, SABAK'S teknik bakım amacıyla siteye ara vermeye karar verebilir. Böyle bir durumda, SABAK'S kullanıcıları müdahalenin tarih ve saatleri konusunda önceden bilgilendirmeye çalışacaktır.

SABAK'S web sitesi SABAK'S tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. Aynı şekilde, yasal bildirimler herhangi bir zamanda değiştirilebilir: yine de, bunları okumak için mümkün olduğunca sık başvurmaya davet edilen kullanıcı için bağlayıcıdırlar.

3. Sağlanan hizmetlerin tanımı

SABAK'ın web sitesinin amacı, şirketin tüm faaliyetleri hakkında bilgi sağlamaktır.

SABAK'S, SABAK'S web sitesinde mümkün olduğunca doğru bilgi sağlamak için çaba göstermektedir. Bununla birlikte, SABAK'S, SABAK'S veya SABAK'S'a bu tür bilgileri sağlayan üçüncü taraf ortaklardan kaynaklanan herhangi bir eksiklik, yanlışlık veya bilgi güncelleme hatasından sorumlu tutulamaz.

SABAK'S web sitesindeki tüm bilgiler yalnızca bilgi amaçlı olup, değişikliğe tabidir. Ayrıca, SABAK'ın web sitesindeki bilgiler eksiksiz değildir. Yayına alınmasından bu yana yapılan değişikliklere tabidir.

4. Teknik verilere ilişkin sözleşmesel sınırlamalar

Site JavaScript teknolojisini kullanmaktadır.

Web sitesi, sitenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak, sitenin kullanıcıları siteye yeni, virüssüz ekipman ve güncel, en son nesil bir tarayıcı kullanarak erişmeyi taahhüt eder.

5. Fikri mülkiyet ve sahtecilik

SABAK'S, başta metinler, resimler, grafikler, logolar, ikonlar, sesler ve yazılımlar olmak üzere sitede erişilebilen tüm unsurların fikri mülkiyet haklarının sahibidir veya kullanım haklarını elinde bulundurmaktadır.

'nin önceden yazılı izni olmaksızın, kullanılan araç veya süreç ne olursa olsun, sitenin unsurlarının tamamının veya bir kısmının çoğaltılması, temsili, değiştirilmesi, yayınlanması, uyarlanması yasaktır: SABAK'S.

Sitenin veya içerdiği unsurlardan herhangi birinin izinsiz kullanımı bir ihlal olarak kabul edilecek ve Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun L.335-2 ve devamı maddelerinin hükümleri uyarınca kovuşturulacaktır.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması

SABAK'S, SABAK'S web sitesine erişirken kullanıcının ekipmanında meydana gelen ve madde 4'te belirtilen özellikleri karşılamayan ekipmanların kullanımından veya bir hata veya uyumsuzluğun ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

SABAK'S, SABAK'S web sitesinin kullanımından kaynaklanan dolaylı zararlardan (pazar kaybı veya fırsat kaybı gibi) sorumlu tutulamaz.

Etkileşimli alanlar (iletişim alanında soru sorma imkanı) kullanıcıların kullanımına açıktır. SABAK'S, bu alanda yayınlanan ve Fransa'da yürürlükte olan mevzuata, özellikle de veri koruma ile ilgili hükümlere aykırı olan her türlü içeriği önceden haber vermeksizin silme hakkını saklı tutar. Uygulanabilir olduğu durumlarda, SABAK'S ayrıca, kullanılan araç ne olursa olsun (metin, fotoğraf vb.), özellikle ırkçı, hakaret edici, karalayıcı veya pornografik nitelikteki mesajlar durumunda kullanıcıyı hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu tutma hakkını saklı tutar.

7. Kişisel veri yönetimi

Fransa'da kişisel veriler, 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-87 sayılı kanun, 6 Ağustos 2004 tarihli ve 2004-801 sayılı kanun, Ceza Kanunu'nun L. 226-13 sayılı maddesi ve 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Direktifi ile korunmaktadır.

SABAK'S sitesini kullanırken, aşağıdaki bilgiler toplanabilir: kullanıcının SABAK'S sitesine eriştiği bağlantıların URL'si, kullanıcının erişim sağlayıcısı, kullanıcının İnternet Protokolü (IP) adresi.

Her durumda, SABAK'S, kullanıcıya ilişkin kişisel bilgileri yalnızca SABAK'S web sitesi tarafından sunulan belirli hizmetler amacıyla toplar. Kullanıcılar bu bilgileri, özellikle kendileri girdiklerinde, gerçekler hakkında tam bilgi sahibi olarak verirler. SABAK'S web sitesinin kullanıcıları daha sonra bu bilgileri vermeleri gerekip gerekmediği konusunda bilgilendirilir.

Veri İşleme, Veri Dosyaları ve Kişisel Özgürlükler hakkındaki 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Kanunun 38. ve devamı maddeleri hükümleri uyarınca, tüm kullanıcılar, yazılı ve imzalı bir talep göndererek, belge sahibinin imzasını taşıyan kimlik belgesinin bir kopyası ile birlikte, cevabın gönderileceği adresi belirterek, kendileriyle ilgili herhangi bir kişisel veriye erişme, düzeltme ve itiraz etme hakkına sahiptir.

SABAK'S sitesinin kullanıcısına ait hiçbir kişisel bilgi, kullanıcının bilgisi dışında yayınlanmaz, değiştirilmez, devredilmez, temlik edilmez veya herhangi bir ortamda üçüncü şahıslara satılmaz. Sadece SABAK'S'ın ve haklarının geri satın alınması varsayımı, yukarıda belirtilen bilgilerin olası alıcıya iletilmesine izin verecek ve bu alıcı da SABAK'S sitesinin kullanıcısı ile ilgili verilerin aynı şekilde korunması ve değiştirilmesi yükümlülüğüne sahip olacaktır.

Site, bu sayfada belirtildiği gibi kişisel verileri kullanmadığı için CNIL'e beyan edilmemiştir.

Veri tabanları, veri tabanlarının yasal olarak korunmasına ilişkin 11 Mart 1996 tarihli ve 96/9 sayılı Direktifi iç hukuka aktaran 1 Temmuz 1998 tarihli Kanun hükümleri ile korunmaktadır.

8. Hiper metin bağlantıları ve çerezler

SABAK'S sitesi, SABAK'S'ın izniyle kurulan diğer sitelere bir dizi köprü metin bağlantısı içerir. Ancak SABAK'S bu şekilde ziyaret edilen sitelerin içeriğini kontrol edebilecek konumda değildir ve dolayısıyla bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

SABAK'S web sitesinde gezinmek, kullanıcının bilgisayarına çerezlerin yüklenmesine neden olabilir. Çerez, kullanıcının tanımlanmasına izin vermeyen, ancak bir bilgisayarın bir sitede gezinmesiyle ilgili bilgileri kaydeden küçük bir dosyadır. Bu şekilde elde edilen veriler, sitede daha sonra gezinmeyi kolaylaştırmayı amaçlar ve ayrıca ziyaretçi sayılarını ölçmek için kullanılır.

Bir çerezin yüklenmesinin reddedilmesi, belirli hizmetlere erişimi imkansız hale getirebilir. Ancak kullanıcılar, çerezlerin yüklenmesini reddetmek için bilgisayarlarını aşağıdaki şekilde yapılandırabilirler:

 • Internet Explorer'da: Araçlar sekmesi (sağ üstteki tekerlek şeklindeki simge) / İnternet seçenekleri. Gizlilik'e tıklayın ve Tüm çerezleri engelle'yi seçin. Tamam ile onaylayın.
 • Firefox: tarayıcı penceresinin üst kısmındaki Firefox düğmesine tıklayın, ardından Seçenekler sekmesine gidin. Gizlilik sekmesine tıklayın. Saklama Kurallarını şu şekilde ayarlayın: geçmiş için kişiselleştirilmiş ayarları kullan. Son olarak, çerezleri devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.
 • Safari'de: Tarayıcının sağ üst köşesindeki menü simgesine (çark ile simgelenir) tıklayın. Ayarlar'ı seçin. Gelişmiş ayarları göster'e tıklayın. "Gizlilik" bölümünde İçerik ayarlarına tıklayın. "Çerezler" bölümünde çerezleri engelleyebilirsiniz.
 • Chrome'da: Tarayıcının sağ üst köşesindeki menü simgesine (üç yatay çizgi ile sembolize edilir) tıklayın. Ayarlar'ı seçin. Gelişmiş ayarları göster'e tıklayın. "Gizlilik" bölümünde tercihlere tıklayın. "Gizlilik" sekmesinde çerezleri engelleyebilirsiniz.

9. Uygulanabilir hukuk ve yargı yetkisi

.... web sitesinin kullanımıyla ilgili her türlü anlaşmazlık Fransız yasalarına tabidir. Paris'in yetkili mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahiptir.

10. İlgili ana kanunlar

6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı Kanun, 6 Ağustos 2004 tarih ve 2004-801 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olup veri işleme, veri dosyaları ve bireysel özgürlükler hakkındadır.

Dijital ekonomide güven hakkında 21 Haziran 2004 tarihli ve 2004-575 sayılı Kanun.

11. Sözlük

Kullanıcı: Söz konusu siteye bağlanan ve siteyi kullanan internet kullanıcısı.

Kişisel bilgi: "her ne şekilde olursa olsun, doğrudan veya dolaylı olarak, ilgili olduğu gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesini sağlayan bilgi" (6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı kanunun 4. maddesi).

tr_TRTürkçe